Cho em hỏi về phần mềm hỗ trợ kê khai thuế với ạ!!!! Cần gấp?

Mỗi máy tính chỉ down được 1 phần mềm HTKK thuế phải không ạ???? Và mỗi 1 phần mềm lại chỉ dùng được cho 1 doanh nghiệp thôi đúng không ạ. Vì nhà em có 2 công ty riêng nên nếu dùng 1 phần mềm thì cái mã vạch nó lại giống nhau => ngành thuế sẽ không chấp nhận đúng không ạ????
2 câu trả lời 2