Bạn muốn thấy những thay đổi nào trên Yahoo! Hỏi & Đáp?

Yahoo! Hỏi & Đáp đã tròn 3 tuổi với một cộng đồng lớn mạnh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhóm thực hiện Yahoo! Hỏi & Đáp biết mọi thứ không chỉ là màu hồng và luôn còn những điều cần phải cải thiện.Trang chủ Yahoo! Hỏi & Đáp đã có những thay đổi rất quan trọng vào tháng 2/2010 và chúng tôi vừa thêm chức... hiển thị thêm Yahoo! Hỏi & Đáp đã tròn 3 tuổi với một cộng đồng lớn mạnh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhóm thực hiện Yahoo! Hỏi & Đáp biết mọi thứ không chỉ là màu hồng và luôn còn những điều cần phải cải thiện.Trang chủ Yahoo! Hỏi & Đáp đã có những thay đổi rất quan trọng vào tháng 2/2010 và chúng tôi vừa thêm chức năng kết nối với Facebook để bạn có thể chia sẻ các câu hỏi và trả lời của mình với bạn bè trên mạng xã hội Facebook.

Dĩ nhiên còn một chặng đường dài để chúng ta tiến tới sự hoàn hảo. Bạn nghĩ gì?
43 câu trả lời 43