Tôi muốn tìm hiểu cả đạo Phật và Thiên Chúa Giáo.?

Tôi ko theo đạo nào cả, chỉ đơn giản là tôi muốn hiểu biết thêm về các tôn giáo thôi. Các bạn có thể giúp tôi kể về Phật và Chúa được ko? Tôi chỉ biết Phật lúa đầu là 1 ng` thường rồi ngồi thiền dưới cây Bồ Đề thành Phật, chỉ biết mỗi thế. Còn Chúa thì tôi chỉ biết là đc sinh ra ở chuồng ngựa (hay gì đó ko... hiển thị thêm Tôi ko theo đạo nào cả, chỉ đơn giản là tôi muốn hiểu biết thêm về các tôn giáo thôi.
Các bạn có thể giúp tôi kể về Phật và Chúa được ko?
Tôi chỉ biết Phật lúa đầu là 1 ng` thường rồi ngồi thiền dưới cây Bồ Đề thành Phật, chỉ biết mỗi thế.
Còn Chúa thì tôi chỉ biết là đc sinh ra ở chuồng ngựa (hay gì đó ko nhớ), rồi thì nặn ra eva và adam ko mặc quần áo, họ ăn trái cấm và gì gì đó.
Nếu tôi sai chỗ nào cho tôi xin lỗi, vì tôi ko biết nên mới phải học hỏi các bạn.
Yêu cầu những bạn nào nói xấu tôn giáo của ng` khác thì đi ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện.
12 câu trả lời 12