đố tục mà giảm thanh nhá ?

Cục thịt đút vào cục thịt ,một tay vỗ đít ,một tay gì đầu ,sau hồi thỏa mãn bốn mắt nhìn nhau cười hì hì ? đố là cá việc gì ?
2 câu trả lời 2