ăn chay là nghệ thuật sống cao thượng ?

không để lại nghiệp quả xấu cho tương lai ?
Cập nhật: ăn chay là đệ nhất bố thí...là bố thí sinh mệnh cho các bạn thú đồng cư đó các bạn ạ...
9 câu trả lời 9