Vừa bằng cái vung vùng xuống ao đào không thấy lấy không được ?

là cái gì ?
12 câu trả lời 12