Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 1 thập kỷ trước

các bạn giúp giùm mình câu so sánh căn bậc hai?

so sánh 1/^1 + 1/^2 + 1/^3 + 1/^4 + ... + 1/^100 và 10

lưu ý: kí hiệu ^ là căn bậc hai

vd: ^2 là căn bậc hai của 2

^3 căn bậc hai của 3

.....

các bạ giúp dùm nhé, thông cảm ko có dấu căn thì phải chế vậy! :D

thnks nhiu`!!

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Mình dùng theo kí hiệu của bạn nhé

  Ta có: 1/^1 > 1/10 (vì ^1<10); 1/^2 > 1/10 (vì ^2<10); 1/^3 > 1/10 (vì ^3<10); ... ; 1/^99>1/10 (vì ^99<^100=10) và 1/^100 = 1/10

  => 1/^1 + 1/^2 + 1/^3 + 1/^4 + ... + 1/^100 > 1/10 + 1/10 + 1/10 + ... + 1/10 + 1/10 (100 lần)

  => 1/^1 + 1/^2 + 1/^3 + 1/^4 + ... + 1/^100 > 100/10 = 10

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.