Cách gửi quà tặng âm nhạc qua đài FM.ai biết chỉ dùm?

bạn gái tui ở Cần Thơ, không biết ở cần thơ bắt được tần số FM bao nhiêu, của đài nào.tôi muốn gửi quà tặng âm nhạc cho bạn gái tôi thông qua FM.cách nhắn tin thế nào.mong mọi người chỉ tui với
2 câu trả lời 2