Truyện vui vui ! Nếu ai chưa đọc thì đọc thử nhé ^^?

Chủ đề :1..2...3...4...5...6.. LÀ NGƯỜI THÀNH ĐẠT --Trong giới thức thường có câu nói vui ' Đời người phải có đủ 6 chương là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mới là một kiếp người thành đạt' -- Mới đầu , mới nghe tui ko hiểu . Về sau , tui dc người ta nghe giải thích là ai có : 1 vợ , 2 con , nhà ba tầng , xe 4 bánh ,... hiển thị thêm Chủ đề :1..2...3...4...5...6.. LÀ NGƯỜI THÀNH ĐẠT
--Trong giới thức thường có câu nói vui ' Đời người phải có đủ 6 chương là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mới là một kiếp người thành đạt'
-- Mới đầu , mới nghe tui ko hiểu . Về sau , tui dc người ta nghe giải thích là ai có : 1 vợ , 2 con , nhà ba tầng , xe 4 bánh , đi đc 5 nước thì mới là người thành đạt
--Vậy 6 là ij ?
----> Có ij lạ đâu , ai rồi cũng 6 tấm khi kết thúc cuộc đời mình
+++> Như thế mới là 1 người thành đạt •^_^•
8 câu trả lời 8