Macromedia flash có khác gì adobe flash player không? Sử dụng phần mềm nào thì hay hơn?

1 câu trả lời 1