Trăng khúc sông đổ đầy ra biển...anh không thương nàng anh đến tri đây...?

các bạn biết câu này của ai không ? có thấy hay không...?
1 câu trả lời 1