Lỗi chơi đến map 12 halo 2?

có ai cho em hỏi cái sao em chơi đến map 12 của halo thì nó hiện cái bảng :
" insert your original halo 2 game disc"
đậy là lỗi gì, có sửa được không?
1 câu trả lời 1