Lỗi chương trình download flash get?

có ai cho em hỏi sao cái chương trình flashget của em download phần mềm em nhấn "Stop" lại rồi "Play" thì nó bị đứng không chạy nữa là sao? lỗi này có chữa được không ?
1 câu trả lời 1