Các bạn giúp mình bài tập này nhé ! Mình đang cần gấp lắm !?

Bài 1 : Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau : S -----> SO2 -------> CaSO3 --------> H2SO3 --------> Na2SO3 -------> SO2 ---------> Na2SO3 Bài 2 : Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học : a ) Hai... hiển thị thêm Bài 1 : Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau :
S -----> SO2 -------> CaSO3
--------> H2SO3 --------> Na2SO3 -------> SO2
---------> Na2SO3
Bài 2 : Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học :
a ) Hai chất rắn màu trắng là CaO , P2O5
b ) Hai chất khí không màu là SO2 , O2
Viết các phương trình hóa học
Bài 3 : Có những khí ẩm ( khí có lẫn hơi nước ) : cacbon đioxit , hiđro , oxi , lưu huỳnh đioxit . Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích .
Bài 4 : Có những chất khí sau : CO2 , H2 , O2 , SO2 , N2 . Hãy cho biết chất nào có tính chất sau :
a ) nặng hơn không khí
b ) nhẹ hơn không khí
c ) cháy được trong không khí
d ) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit
e ) làm đục nước vôi trong
g ) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ
Bài 5 : Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây :
a ) K2SO3 và H2SO4 b ) K2SO4 và HCl
c ) Na2SO3 và NaOH d ) Na2SO4 và CuCl2
e ) Na2SO3 và NaCl
Viết phương trình hóa học
Bài 6 : Dẫn 112ml khí SO2 ( đktc) đi qua 700ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M , sản phẩm là muối canxi sunfit .
a ) Viết phương trình hóa học
b ) Tính khối lượng các chất sau phản ứng
11 câu trả lời 11