Bạn có ý tưởng gì để cải thiện nắng nóng ở việt nam hiện nay ?

ý tưởng gì để có môi trường sống tốt đẹp hơn ?
10 câu trả lời 10