CÓ AI BIẾT KO GIÚP MÌNH VỚI CHO 5 SAO LUÔN?

có ai biết cách lập blog ko giúp mình vs cho mình cách lạp chi tiết vào nhe
và cho cả trang web để chuyên mở blog nhe
cảm ơn nhiều nhe và mình sẽ cho 5 sao luôn
3 câu trả lời 3