Ai ơi có biết các câu danh ngôn,chiết lý,tục ngữ.thơ,ca, hò,vè hay ...?

viết lên đây cho mọi người cùng thưởng thức với....cảm ơn nhiều...
7 câu trả lời 7