Em muốn hỏi về email?

em muốn hỏi là khi em dùng Gmail hoặc Yahoo mail gửi thư cho các địa chỉ email miễn phí (gmail, hotmail,yahoo v.v) thì có thể được. Còn khi em dùng gmail hay yahoo gửi cho 1 đại chỉ mail có tính phí hay email của một doanh nghiệp thì lại ko gửi được ạ?(mặc dù họ có gửi cho em)
1 câu trả lời 1