Bài tập vật lí lớp 8.?

Hai bạn Nam và An cùng từ nhà đến trường theo 2 cách: An, nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1=40km/h,nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2=60km/h Nam,nửa thời gian đầu đi với v1=40km/h,nửa thời gian sau đi với vận tốc v2=60km/h. a/tính vận tốc trung bình của 2 bạn để xem ai đi nhanh hơn(ai đến trước) b/tìm... hiển thị thêm Hai bạn Nam và An cùng từ nhà đến trường theo 2 cách:
An, nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1=40km/h,nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2=60km/h
Nam,nửa thời gian đầu đi với v1=40km/h,nửa thời gian sau đi với vận tốc v2=60km/h.
a/tính vận tốc trung bình của 2 bạn để xem ai đi nhanh hơn(ai đến trước)
b/tìm khoảng cách L giữa 2 bạn khi 1 trong 2 bạn đến trường trước là bao nhiêu?
3 câu trả lời 3