Tìm HTML của RSS FEED thế nào?

Hiện nay nhiều website cung cấp thông tin qua rss feed, nhưng có web công bố HTML của các feed, nhiều web không công bố, hoặc có công bố mà mình không tìm thấy. Bạn nào có cách hay để tìm HTML rss feed của các web chỉ cho mình với! Thanks!
1 câu trả lời 1