Ai giỏi CNTT giúp với! thank trước!?

anh chị nào bit dowloa fie boot auto ghots.iso ở đâu chỉ em với(k phai là ghost auto tự nhận driver nha các bạn)mình chỉ muốn auto boot để mình vào bung bản ghost có sẳn trong máy của mình thui ak? thank cac bạn nhak
cách đây 19 phút - 4 ngày còn lại để trả lời.
3 câu trả lời 3