Thơ là gì ai có biết hay không?

thơ là gì?... đã bao lần tôi tự hỏi
Phải chăng thơ là 1 cõi đi về
Là nắng vàng của kỷ niệm đam mê
Là tình em, những thoáng về mây gió .

Có phải thơ là lúc mình bối rối
Trong đáy tim, ta chợp bắt gặp người
Có phải thơ, là những gì lỡ vội
Như thu vàng để lá rung chơi vơi
11 câu trả lời 11