Các bạn có tin đọc báo quảng cáo trên mạng nhận được tiền không?

Các bạn hảy thử tham khảo và đăng ký theo link sau để mở 1 tài khoản để kinh doanh bằng việc đọc báo quảng cáo ( Biết tiếng Anh là một lợi thế!), khi đăng ký thành công bạn sẽ kiếm đựợc 10 $US,
http://www.imcrew.com/?r=179250
4 câu trả lời 4