Bổ túc hồ sơ NVQS là gì vậy mọi người?

Năm nay em thi đại học, biết rằng mình sẽ đậu vào 1 trong 2 trường đại học. Sáng nay, phường đội gửi giấy kêu đi bổ túc hồ sơ: giấy chứng nhận đang học tại trường. Nhưng hiện nay chưa có giấy báo điểm thì làm sao vào trường để xin đây mọi người. Có ai biết ko, chỉ mình đi !!!
1 câu trả lời 1