Tại sao những câu hỏi trên yhhđ đặt ra cho admin không bao giờ được trả lời?

thậm chí là bị xoá. tại sao admin không xem nội dung câu hỏi bị báo cáo vi phạm, suy xét trước khi xoá? còn nữa, tại sao không thông báo cho người đăng câu hỏi lý do câu hỏi đó bị xoá, chỉ nói chung chung là vi phạm nguyên tắc cộng đồng??????? em không cần admin trả lời, ai biết thì trả lời giúp em với, em cám ơn... hiển thị thêm thậm chí là bị xoá. tại sao admin không xem nội dung câu hỏi bị báo cáo vi phạm, suy xét trước khi xoá? còn nữa, tại sao không thông báo cho người đăng câu hỏi lý do câu hỏi đó bị xoá, chỉ nói chung chung là vi phạm nguyên tắc cộng đồng??????? em không cần admin trả lời, ai biết thì trả lời giúp em với, em cám ơn rất nhiều.
5 câu trả lời 5