Lỗi windows-system error! help help?

cho em hỏi cái lỗi này là lỗi gì mà khi nó hiện lên là máy em treo mạng rồi nó ghi là: "There is an IP address conflict with another system on the network" nó làm treo mạng rồi 7-8 phút sau nó mới trở lại bình thường , cho em hỏi cái này là lỗi do Mạng hay do Máy! co ai cho em phương pháp giải quyết... hiển thị thêm cho em hỏi cái lỗi này là lỗi gì mà khi nó hiện lên là máy em treo mạng rồi nó ghi là:

"There is an IP address conflict with another system on the network"

nó làm treo mạng rồi 7-8 phút sau nó mới trở lại bình thường , cho em hỏi cái này là lỗi do Mạng hay do Máy! co ai cho em phương pháp giải quyết với!!help help
2 câu trả lời 2