Một con chim khủng bố 152 người đền mạng ?

bạn có suy nghĩ gì về nhân quả báo ứng ở phương diện khoa học tâm linh ?
1 câu trả lời 1