Trả lời cầu hỏi này giúp mình nha?

Đàn ông con trai thích nhất là hoa gì
Cập nhật: cần nhiều những đáp án mở hơn nữa
8 câu trả lời 8