đăng kí thành viên trên én bạc nhưng không nhận đươc mã kích hoạt~ T_T?

bác nào từng bán hàng trên í zồi thì chỉ bảo e vz~ plzzz... :x
1 câu trả lời 1