Thế giới này có ma không ta?hjhj?

Cập nhật: Theo mình thì vấn đề này thật kinh khủng vì thế giới này vẩn chưa chứng minh được...hixhix
12 câu trả lời 12