Em sinh năm 1993 vậy em là mạng gì?

3 câu trả lời 3