Hãy khẩn cấp cứ địa cầu ?

hãy khẩn cấp cứ địa cầu ? Không thì hết cơ hội ?
http://www.xaluan.com/modules.php?name=N...
http://www.vietnamplus.vn/Home/Lu-lut-o-...
Cập nhật: theo tin từ thông tấn xã siêu hành tỏi...thì người dân trên địa cầu phải chuyển sang ăn chay... lối sống mới đầy tình thương ...để đóng cửa các lò sát sinh trên toàn cầu ...thì mới cứu được thế giới.......vì mỗi này tàn sát các bạn thú con số đến hành tỷ tỷ tỷ... là nguyên nhân chính gây lên các thiên tai hiện... hiển thị thêm theo tin từ thông tấn xã siêu hành tỏi...thì người dân trên địa cầu phải chuyển sang ăn chay... lối sống mới đầy tình thương ...để đóng cửa các lò sát sinh trên toàn cầu ...thì mới cứu được thế giới.......vì mỗi này tàn sát các bạn thú con số đến hành tỷ tỷ tỷ... là nguyên nhân chính gây lên các thiên tai hiện nay....?
Cập nhật 2: theo tin từ thông tấn xã siêu hành tỏi...thì người dân trên địa cầu phải chuyển sang ăn chay... lối sống mới đầy tình thương ...để đóng cửa các lò sát sinh trên toàn cầu ...thì mới cứu được thế giới.......vì mỗi này tàn sát các bạn thú con số đến hàng tỷ tỷ tỷ... là nguyên nhân chính gây lên các thiên tai hiện... hiển thị thêm theo tin từ thông tấn xã siêu hành tỏi...thì người dân trên địa cầu phải chuyển sang ăn chay... lối sống mới đầy tình thương ...để đóng cửa các lò sát sinh trên toàn cầu ...thì mới cứu được thế giới.......vì mỗi này tàn sát các bạn thú con số đến hàng tỷ tỷ tỷ... là nguyên nhân chính gây lên các thiên tai hiện nay....?
5 câu trả lời 5