nuonmisad đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 1 thập kỷ trước

Giúp tôi với !!! Có ai từng nghe về công ty bán điện thoại di động NETTRA cho tôi hỏi với?

cho tôi hỏi về nguyên nhân thất bại của nó. và nếu bạn là giám đốc thì bạn sẽ đưa ra chiến lược gì?

Bạn nào biết về các trang viết về nó thì chỉ cho tôi với nhé.

CẢM ƠN

1 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.