Mong muốn được kết bạn?

Mình mong muốn được kết bạn với tất cả các bạn trong yahoo plus, những người có độ tuổi trên 20 tuổi, những người có một chút từng trải, hiểu đời và dể tâm sự. Kết bạn với những người ở độ tuổi teen thường dể nói chuyện nhưng lại khó hiểu nhau về cuộc sống. Nào ai muốn kết bạn với mình cho mình xin địa chỉ plus... hiển thị thêm Mình mong muốn được kết bạn với tất cả các bạn trong yahoo plus, những người có độ tuổi trên 20 tuổi, những người có một chút từng trải, hiểu đời và dể tâm sự. Kết bạn với những người ở độ tuổi teen thường dể nói chuyện nhưng lại khó hiểu nhau về cuộc sống. Nào ai muốn kết bạn với mình cho mình xin địa chỉ plus nghe, thank các bạn nhiều
9 câu trả lời 9