GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRẠM THU PHÍ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ?

Đi từ Bắc vào Nam, chỗ nào cũng thấy Trạm thu lộ phí giao thông (có đoạn đường dày đặc Trạm thu). Mỗi trạm có trên dưới 30 công nhân viên. Thực trạng này vừa gây mất thời gian giao thông, vừa tốn kém vì bộ máy quá cồng kềnh.
Có giải pháp nào khắc phục tình trạng trên không?
5 câu trả lời 5