Các bác sĩ ơi cho tôi hỏi bị sỏi thận thì siêu âm và chụp xquang cái nào chính sác hơn ạ?

5 câu trả lời 5