Tôi bị ốm phải đi viện khám bệnh và phải xét nghiệm máu 3 lần,mỗi lần nửa xilanh,như thế co bị ốm thêm không?

5 câu trả lời 5