Các bạn cho tôi hỏi làm thủ tục để tán sỏi thận ngoài cơ thể mất bao nhiêu thời gian a.đến ngày thú tư mới?

được tán sỏi thì có phải là nhanh không a.?
2 câu trả lời 2