Cổ mình bị đau mấy tháng rồi,đã dán cao và xoa bóp bấm huyệt rồi mà vẫn không đỡ.như vậy là mình bị bệnh gì?

4 câu trả lời 4