26.08.2010, chưa có giấy báo nhập học ...?

Số là mình đã đậu NV1 trường ĐH Hùng Vương, nhưng đến giờ vẫn chưa có giấy báo nhập học nữa. Gọi điện thoại lên phòng đào tạo (lúc đó là ngày 24.08) thì trường nói gởi rồi, vài ngày nữa có. Nhưng đến hôm nay là 26.08 (mình đọc trên báo tuổi trẻ thì nói trễ nhất là 25.08 phải có) mà vẫn chưa có. Thấy bạn bè ai cũng... hiển thị thêm Số là mình đã đậu NV1 trường ĐH Hùng Vương, nhưng đến giờ vẫn chưa có giấy báo nhập học nữa. Gọi điện thoại lên phòng đào tạo (lúc đó là ngày 24.08) thì trường nói gởi rồi, vài ngày nữa có. Nhưng đến hôm nay là 26.08 (mình đọc trên báo tuổi trẻ thì nói trễ nhất là 25.08 phải có) mà vẫn chưa có. Thấy bạn bè ai cũng có mình hồi hộp quá ... Không biết khi nào mình mới có nữa đây ...
2 câu trả lời 2