Mọi người có biét cái đĩa này dùng để làm gì k?

hôm trước mình đi cài lại win,người ta để quên cái đĩa trong ổ đĩ của mình
trên đĩa có ghi các dòng chữ này:
Vista drivers inside
P5KPL-AM Intel G31 Chipset Support ĐV Rev.415.03
This DVD runs automtically if autorun is enabled.Otherwise,run ASSETUP>EXE from the BIN folder
Cập nhật: mình dùng nó để cài lại win được chứ
4 câu trả lời 4