Tại sao phải đến 15 giờ yahoo hỏi đáp mới cho trả lời câu hỏi của ngày mới.mà không phải là từ 00giờ 1 phút?

1 câu trả lời 1