Tặng các bạn nữ .........................:X ..................?

Bạn nào yêu các bạn chắc cũng nói những lời như thế này :http://www.youtube.com/watch?v=6pt6QsZYIZ8&feature=channel
Thấy hay nhớ thank nhan :D
Sưu tầm: Miss
Cập nhật: http://www.youtube.com/watch?v=6pt6QsZYIZ8&feature=channel
Cập nhật 2: Tặng cho các bạn nữ nhưng bạn nam nào quan tâm thì hãy download về để tặng cho người yêu mình chắc thêm được 10 % chiến thắng :D
18 câu trả lời 18