ăn chay là giải pháp thoát khỏi đại nạn 21-12-2012...?

đơn giản và rễ thực hiện...?
Cập nhật: http://www.abc.net.au/news/stories/2010/...
http://www.voanews.com/english/news/Offi...

đây có phải là nạn nhân của hâm nóng toàn cầu...?
5 câu trả lời 5