ăn chay là giải pháp thoát khỏi đại nạn 21-12-2012...? đơn giản và rễ thực hiện...?

Cập nhật: http://www.abc.net.au/news/stories/2010/...
http://www.voanews.com/english/news/Offi...

những người nay người ta sẽ đi đâu ...?
13 câu trả lời 13