Tại sao cua lại bò ngang ?

trả lời theo cách của bạn nha
6 câu trả lời 6