Han Yuri đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 10 năm trước

So sánh về căn bậc hai?

So sánh giữa 8 và căn 17 + căn 17

Cập nhật:

ở trên phải là căn 15 + căn 17 chứ ko phải là căn 17 + căn 17.

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 10 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  ta có 8=can 16+ can 16

  (can 16+ can 16)^2=16+16+2*can(16*16)=32+2*can 256

  (can 15+ can 17)^2=15+17+2*can(15*17)=32+2*can 255

  vì 256>255 nen can 256 > can 255

  =>32+2*can 256>32+2* can 255

  =>can 16+can 16>can 15+ can 17

  =>8>can 15+can 17

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.