Tuổi tân Mùi (91) có lấy được Tân Mùi (91) không? E lo lắm vì thấy mọi người bảo 2tuổi này đại khắc.hix.?

Ai biết trả lời giúp e =((
11 câu trả lời 11