Có cách nào biết được mình thuộc nhóm máu gì mà hok cần đi xét nghiệm hok?

Mình chưa bao giờ đi thử máu, cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình vẫn không biết mình thuộc nhóm máu gì nữa. Các bạn có cách nào để dễ nhận biết mà không cẩn đi xét nghiệm máu hok?
11 câu trả lời 11