Vận tốc của tàu vũ trụ bay từ trái đất đến mặt trời là bao nhiêu và phải mất bao nhiêu thời gian để đi đến đó?

help me >.<
2 câu trả lời 2